Hoe kunnen wij je helpen?
Doorzoek onze website
15-10-2012

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

Luchtverkeersleiding is de kernactiviteit van Luchtverkeersleiding Nederland. In de Wet luchtvaart zijn ook alle andere taken van LVNL vastgelegd. Daaronder vallen onder meer het vernieuwen en beheren van technische systemen, het verstrekken van luchtvaartinlichtingen, het verzorgen van opleidingen voor luchtverkeersleiding en het verzorgen van luchtvaartkaarten en -publicaties. Kortom, LVNL is verantwoordelijk voor het beheer van het civiele luchtruim en alles wat daarbij komt kijken. (bron: website LVNL)