Hoe kunnen wij je helpen?
Doorzoek onze website
30-03-2018

Inzicht in warmteverlies gebouwschil met thermografisch onderzoek

Het energiegebruik en comfort in uw (nieuwbouw) pand worden voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van de toegepaste thermische isolatie en luchtinfiltratie. Thermografisch onderzoek brengt de oorzaken van onnodig energie- en comfortverlies snel aan het licht. Wij doen regelmatig thermografisch onderzoek bij BREEAM-certificeringstrajecten Nieuwbouw. Het is een relatief betaalbare methode die inzicht geeft in de kwaliteit van de thermische schil van het gebouw en de mate van bedoelde en onbedoelde luchtinfiltratie.

Warmteverlies kan ontstaan door thermische koude bruggen, slecht aangebrachte isolatie, luchtlekkages en kieren. Thermografie wordt vaak gebruikt als verificatietool bij bouwkundige inspecties en de oplevering van nieuwbouwprojecten. Ook bij BREEAM-NL certificeringen wordt een thermografische meting ingezet.

 

Thermografisch onderzoek binnen BREEAM-NL

Wat is thermografisch onderzoek

Bij thermografisch onderzoek worden, met speciaal hiervoor bestemde high-end thermografische camera en speciale software, de verschillende temperaturen van een object gemeten en kleurgegeven. De kleuren variëren van wit en helder geel (bij veel warmteverlies) tot donkerblauw of tot zwart (bij weinig warmteverlies).

Een thermografische onderzoek maakt bouwfouten in de thermische schil van gebouwen inzichtelijk. Het onderzoek en de analyse van de beelden worden uitgevoerd door W4Y.

Voordelen van thermografisch onderzoek

  • Inzicht in onnodig energie- en comfortverlies
  • Relatief betaalbare middel voor verificatie bouweisen
  • Inzetbaar bij BREEAM Nieuwbouw en Renovatie (ENE26)
  • Inzetbaar bij BREEAM In-Use (ENE04)

Geïnteresseerd in thermografisch onderzoek