Hoe kunnen wij je helpen?
Doorzoek onze website

EED energie-audit

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. De richtlijn heeft als doel bij te dragen aan de Europese doelstelling om het Europees energieverbruik met 20% te verlagen in 2020. De richtlijn bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven. Voor bedrijven gelden per juli 2015 twee verplichtingen:

  • Artikel 8, uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen.
  • Artikel 14 kostenbatenanalyse bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties.

W4Y adviseert u graag over de EED-richtlijn en de mogelijke verplichtingen die dit voor uw bedrijf heeft. Daarbij gaat het ons niet sec om het uitvoeren van een EED Energie-audit, maar vooral ook om het integreren hiervan in uw totale verduurzamingsbeleid m.b.t. uw vastgoed en exploitatie.

Wij hebben al diverse organisaties geadviseerd en ondersteund bij EED-projecten en Energie-audits uitgevoerd o.a. bij de gemeenten Amersfoort, provincie Groningen en de omroepen BNNVARA, VPRO en NTR. Daarnaast zijn wij marktleider in BREEAM-certificeringstrajecten. Dit keurmerk geeft in vele gevallen volledige of gedeeltelijke invulling van de EED-auditplicht of de Wet milieubeheer.

Wat is de EED energie-audit?

De Energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De Energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming. Verder deelt u een overzicht met daarin de omvang en verdeling naar functies en eventuele omzetting naar andere energiedragers.

Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte. Om een betrouwbaar beeld te geven van het energiegebruik en mogelijke besparingsmaatregelen, moet dit overzicht volgens de normen van de richtlijn proportioneel en voldoende representatief zijn.

Indien gewenst kunnen we hierbij ook gebruikmaken van thermografisch onderzoek (warmtescans).

Is uw bedrijf EED auditplichtig?

W4Y neemt uw EED Energie-audit uit handen

Vragen over EED Energie-audit of duurzaam gebouwbeheer