Hoe kunnen wij je helpen?
Doorzoek onze website
08-11-2016

Meten is weten

Bij KFC worden de restaurants en keukens regelmatig aangepast en geactualiseerd. Waar het elektrische energiegebruik al dichtbij de maximale aansluitwaarde ligt, is het de vraag of de bestaande hoofdaansluiting wellicht verzwaard moet worden.

In veel gevallen is er sprake van een mix van aanpassingen met enerzijds een hogere belasting door zwaardere apparatuur en anderzijds een vermindering door bijvoorbeeld energiezuinige (LED) verlichting.

Om te kunnen berekenen of de bestaande hoofdaansluiting nog volstaat, is het vaststellen van een goed 'nulpunt' erg belangrijk. W4Y doet dit door gedurende enkele weken metingen te verrichten en te loggen. Op deze wijze wordt in kaart gebracht wat welk deel van de installatie en apparatuur daadwerkelijk gebruikt aan elektrische energie. Tevens wordt dan vastgesteld wat de het maximaal gelijktijdig afgenomen elektrisch vermogen van de keuken is.

Met de meetresultaten als uitgangspunt worden vervolgens berekeningen gemaakt. Hierna kan vastgesteld worden of de hoofdaansluiting verzwaard moet worden of niet. Onnodige kosten worden op deze manier voorkomen.