Hoe kunnen wij je helpen?
Doorzoek onze website
15-06-2017

Ontwerp installatie Visafslag Den Oever vraagt maatwerk

Net buiten de dijk in Den Oever ligt het gebouw van Visafslag Den Oever Beheer B.V. De 900 meter lange dijk aldaar is niet meer hoog genoeg. Bij extreem weer kan daardoor water over de dijk slaan. Versterking was noodzakelijk. Door de dijkverzwaring moest de Visafslag worden gerenoveerd. Een bijzondere uitdaging voor het ontwerp van de gebouw gebonden installaties. Edger van Herwijnen, adviseur bij W4Y was verantwoordelijk voor het ontwerp installatie.

Voor de dijkversterking van de hoogwaterkering in Den Oever ging de voorkeur uit naar een buitenwaartse versterking met een ophoging van de Havendijk van maximaal 1,5 meter en een verbreding van de dijk van ongeveer 14,5 meter. Door de dijkversterking moest een deel van het bestaande gebouw van de visafslag worden afgebroken en een nieuw stuk worden aangebouwd.