Hoe kunnen wij je helpen?
Doorzoek onze website
03-01-2023

Nieuw en bestaand Van der Valk hotel Den Haag - Wassenaar samen voor BREEAM

In september 2021 is gestart met de verbouwing van het Van der Valk hotel Den Haag - Wassenaar. Het bestaande hotel wordt gerenoveerd en tegelijkertijd uitgebreid met een nieuw gebouwd naastgelegen pand. Deze combinatie bood extra mogelijkheden om te verduurzamen. Duurzaamheid is een van de pijlers waarop het project is gebaseerd. Dit past binnen het familiebedrijf maakt dat het nieuwe hotel na de verbouwing helemaal klaar is voor de toekomst. De oplevering van de nieuwbouw wordt verwacht medio 2023, van de renovatie in 2024.

De BREEAM-methodiek is ingezet om de duurzaamheidsambities bij ontwerp en gedurende de uitvoering te managen en toetsen. Zowel de nieuwbouw als de bestaande bouw worden BREEAM-gecertificeerd. Het bestaande gebouw (dat wordt verbouwd) wordt BREEAM In-Use gecertificeerd, de nieuwbouw BREEAM Nieuwbouw. Het ontwerpcertificaat voor de nieuwbouw is al behaald, met de score Outstanding. Momenteel is de uitvoering van het (ver)bouwproces in volle gang. W4Y adviseurs Simon Nederhoff (Nieuwbouw) en Eveline Jansen (In-Use) zijn als BREEAM Experts binnen het bouwteam verantwoordelijk voor de realisatie van de duurzaamheidsambitie en certificering. Ook voor de commissioning van de nieuwbouw is W4Y ingeschakeld. Commissioner Reinier den Uijl borgt tijdens de bouwfase de toetsing en het verifiëren en valideren van kritische installaties en processen.

Lees meer over de nieuwbouw/verbouw Van der Valk hotel Den Haag - Wassenaar