Hoe kunnen wij je helpen?
Doorzoek onze website
08-11-2016

W4Y investeert in ‘klimaatboom'

W4Y Adviseurs heeft onlangs een ‘klimaatboom’ aangeschaft. Deze aanwinst gaat helpen om snelle en goed onderbouwde conclusies te trekken op het gebied van klimaatklachten. Ook het resultaat van de maatregelen kan eenvoudig en onomstotelijk worden vastgesteld.

Bij het ontwerpen van klimaatinstallaties wordt rekening gehouden met tal van factoren zoals isolatiewaarden, stralingsasymmetrie, luchtsnelheden in de 'leefzone', ruimtetemperaturen et cetera. Volgens complexe berekeningen wordt, mede aan de hand van TO-berekeningen (temperatuur-overschrijdingsberekeningen), een 'comfortindex' op basis van de PPD (predicted percentage of dissatisfied) en PMV (predicted mean vote) bepaald.

Een complexe aaneenschakeling van berekeningen met vaak een 'wankel evenwicht'. Zeker wanneer na ingebruikname aanpassingen aan de installaties en/of indeling van ruimten worden gedaan, leidt dit nogal eens tot klachten. De oorzaak van deze klachten is niet altijd even eenvoudig te herleiden en vrij regelmatig komen we tegen dat de al uitgevoerde 'oplossingen' de situatie alleen maar verslechteren. Wat volgt is een uitgebreid scala aan metingen, rekenen, verplaatsen van roosters, verstellen van setpoints en het proefondervindelijk vaststellen van het effect. Niet zelden een 'minder zekere' benadering die ook als zodanig door de 'klager' kan worden ervaren.

Omdat W4Y vaak om advies wordt gevraagd in dergelijke situaties, zijn wij overgegaan tot de aanschaf van een 'klimaatboom'. Met dit apparaat, dat voldoet aan de NEN-EN-7726, wordt direct inzicht gegeven in de volgende parameters:

  • ruimtetemperatuur;
  • stralingstemperatuur;
  • relatieve vochtigheid;
  • luchtsnelheid in de leefzone.

Deze parameters vormen in relatie met kledingisolatie en arbeidsintensiteit de PMV-waarde. Ook deze waarde is tijdens de metingen direct afleesbaar. De wetenschappelijke achtergrond staat beschreven in de NEN-EN-7730. Voor een langere beoordelingsperiode kunnen data-loggers worden geplaatst en kan ook het promillage CO2 worden gemeten.

Meer informatie: Reinier den Uijl