Hoe kunnen wij je helpen?
Doorzoek onze website

Hogeschool Utrecht

De Hogeschool Utrecht (HU) realiseerde op de Heidelberglaan, De Uithof in Utrecht een unieke pand tussen 2016 en 2018. W4Y Adviseurs was gedurende het gehele project betrokken bij ontwerp, realisatie en oplevering voor de gebouwgebonden installaties. Daarnaast vervulde W4Y de rol van BREEAM Expert. Deze dubbelrol heeft geresulteerd in het hoogst mogelijke score BREEAM Outstanding. Uniek in Nederland.

Het nieuwe faculteitsgebouw biedt ruimte aan de opleidingen Communicatie en Journalistiek, Economie en Management en ICT. Aannemer van deze DBM-opdracht voor de realisatie van ongeveer 22.000 m2 nieuwbouw en 15 jaar onderhoud is VOF Spark, een consortium van Besix en Strukton.

Installatieontwerp

Ontwerp installaties en BREEAM-certificering gaan hand in hand

De dubbelrol van W4Y in dit soort projecten heeft grote voordelen bij de realisatie van het ontwerp installatie en het behalen van de beoogde BREEAM-certificering. Het leidt tot een betere afstemming in de ontwerp-, realisatie- en gebruiksfase. Ook faalkosten kunnen beter worden afgedekt.

“Bij BREEAM-certificeringstrajecten is vroegtijdige afstemming zeer waardevol ook tijdens de bouw is het belangrijk een vinger aan de pols te houden en alle partijen in het bouwteam te blijven motiveren. Hiervoor was ik maandelijks op de bouwplaats aanwezig”, vertelt Simon Hogenstijn BREEAM Nieuwbouw Expert en Assessor bij W4Y en betrokken bij de nieuwbouw van de Hogeschool Utrecht. “Voor dit project was de ambitie Excellent. Dankzij goede samenwerking en slimme, effectieve en realistische oplossingen is uiteindelijk de score Outstandig (85,5) gerealiseerd, zonder meerkosten.” De BREEAM-score bij oplevering is uniek voor een opleidingsgebouw in Nederland conform 2014-richtlijn.

“Als expert in ontwerp van gebouwgebonden installatie en BREEAM-specialist kunnen we onze voorstellen ook waarmaken. We werken vanuit een compleet gebouwdossier, zijn als installatie adviseur, commissionair en BREEAM Expert persoonlijk betrokken bij alle bouwfases van ontwerp tot oplevering. En ook daarna helpen we bij duurzaam gebouwbeheer en onderhoud.”

Verduurzamingsmaatregelen

Ook geïnteresseerd in effectieve en realistische verduurzaming